نمونه ویدئوهای آموزش جامع میناکاری (اسلیمی) بر روی ظروف مسی

توجه : کیفیت فیلم های اصلی بسیار بالاتر می باشد و این ویدئو ها بخش بسیار کوچکی از نمونه آموزش می باشد.

آموزش میناکاری صمغ و گلسیرین


 

لوازم خام میناکاری


 

آموزش ترکیب رنگ میناکاری


 

آموزش بوم زدن میناکاری


 

میناکاری اسلیمی ختایی


میناکاری بر روی مس


آموزش گلدان میناکاری


آموزش بشقاب میناکاری


اصول میناکاری


کوره میناکاری